Specialisten in Strafrecht, Contracten en Familierecht

12 mei 2015

Grootschalig onderzoek naar criminele organisatie Litouwse verdachten loopt op niets uit

Een grootschalig onderzoek naar diverse Litouwse verdachten dat zich aanvankelijk richtte op het plegen van een groot aantal autokraken in georganiseerd verband, is op niets uitgelopen. Het Openbaar Ministerie had gedurende een periode van maanden een grootschalig opsporingsteam ingezet om zicht te krijgen op o.a. cliënt die zich in de visie van het OM schuldig zou hebben gemaakt aan een aanzienlijk aantal diefstallen en autokraken alsmede het transporteren van goederen op grote schaal naar Oost-Europa. Al in een vroeg stadium had de advocaat de Rechtbank echter gewezen op het feit dat dit onderzoek op niets zou uitlopen, waardoor cliënt op vrije voeten werd gesteld in afwachting van zijn proces. Ten tijde van de inhoudelijke behandeling bleek inderdaad dat er geen bewijs aanwezig was voor de verdenkingen waarvoor het grootschalig opsporingsteam was samengesteld: cliënt werd uitsluitend veroordeeld voor diefstal van vier autobanden in zijn eentje en verder vrijgesproken van alle andere verdenkingen jegens hem.

 Cliënt wordt bijgestaan door mr. R.P.A. Kint

Terug naar overzicht Actueel

Bel nu rechtstreeks met een van onze strafpleiters

mr V.C. Van der Velde
06-53 79 55 46


Toon profiel