Specialisten in Strafrecht, Contracten en Familierecht

24 september 2019

De Eilandadvocaat en het ontslag per WhatsApp!

Het is volop lente en overal op Texel dartelen de lammetjes of het een lieve lust is. De zon breekt langzaam door, de dagen worden langer en de avonden merkbaar zwoeler. Texel ontwaakt en het toeristenseizoen draait binnenkort weer volop. Nergens is er in deze periode zoveel werk als in de horeca en juist binnen deze branche worden veel tijdelijke arbeidscontracten afgesloten. Maar net als bij “vaste” arbeidsovereenkomsten kan toch aan alles een (voortijdig) einde komen. 

Vorig jaar nog belde een cliënte met een nagel- en beauty-salon in Alkmaar mij op. Een werkneemster met een tijdelijk contract had per WhatsApp opgezegd, ze ging de nagelvijl in de wilgen hangen en nam per direct ontslag. De werkneemster wilde reizen en “iets van de wereld zien”. Mijn cliënte was eerst nog verrast, want het eerste tijdelijke contract was net verlengd met een half jaar. Maar om aan de toekomstplannen van de werkneemster niet in de weg te willen staan, stemde de schoonheidsspecialiste per kerend WhatsApp-bericht in met het ontslag. De werkneemster hoefde niet meer op het werk te komen en kon haar vakantiedagen opnemen. Aan het einde van de maand zou de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigen, zoals dat in juridisch jargon heet.  Alles leek in orde en mijn cliënte had de week erop een nieuwe assistente aangenomen, tot zij ruim drie weken later werd gebeld door de ex-werkneemster dat ze het anders had bedoeld en na deze “vrije dagen” weer aan de slag wilde. Ze had ook contact opgenomen met haar rechtsbijstandverzekeraar en die had gezegd dat ze “rechten” had. Nou, dat zag mijn cliënte toch anders, “dit kon toch niet waar zijn?” en “wat nu”? De jurist die de werkneemster had geraadpleegd had in zoverre geen ongelijk: een tijdelijk arbeidscontract kan in principe alleen tussentijds eindigen met wederzijds goedvinden en dat moet schriftelijk worden overeengekomen. Bovendien mag een werknemer daar binnen drie weken (soms twee dus let op!) op terugkomen. Ik schreef de jurist van de verzekeraar namens mijn cliënte dat er door WhatsApp over en weer schriftelijk en dus met toestemming was beëindigd. Bovendien was zijn cliënte te laat, doordat zij meer dan drie weken later van gedachte was veranderd.  

Met de rechtsbijstandverzekering in de hand ging de werkneemster naar de rechter. De premie was immers betaald. Mijn cliënte wilde nog schikken met een extra maandsalaris en eventueel iets extra om ook voor haar de kosten niet te laten oplopen, maar de tegenpartij wilde het volle pond. Er moesten nog vijf maandsalarissen worden bijbetaald! Het was voor de ex-werkneemster een grote tegenvaller toen de rechter in het voordeel van de schoonheidsspecialiste uitspraak deed. Weliswaar moet een ontbinding van een arbeidscontract altijd schriftelijk, “maar het instemmen met een beëindiging via SMS of WhatsApp is ook schriftelijk”, bepaalde de Rechtbank. Einde oefening, einde arbeidsovereenkomst en geen aanvullende vergoeding. De tijden veranderen, het recht verandert ook...

(aan deze column kunnen geen rechten worden ontleend).

Terug naar overzicht Actueel

Bel nu rechtstreeks met een van onze strafpleiters

mr V.C. Van der Velde
06-53 79 55 46


Toon profiel