Specialisten in Strafrecht, Contracten en Familierecht

Profiel Mr. R.G.M. Rijkhoff

Mevrouw mr. R.G.M. (Rosalie) Rijkhoff (1990) is in 2014 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, met als specialisatie strafrecht.

Tijdens haar studie liep zij stage bij verschillende advocatenkantoren en het Openbaar Ministerie, waarbij al snel duidelijk werd dat haar passie bij de strafrechtadvocatuur ligt. Als onderdeel van haar master heeft mr. Rijkhoff daarnaast het internationale strafrecht bestudeerd aan de Lund University (Zweden). Hier deed zij onder meer onderzoek naar de staatsaansprakelijkheid van Nederland in Srebrenica.

In september 2014 rondde zij haar master “met genoegen” af. Haar kritische scriptie over de toetsing van de voorgestelde “hackbevoegdheid” als bijzondere opsporingsmethode aan artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens werd bekroond met een 8 en gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad.

“Ik vind een weg, of ik maak er één” is een gezegde dat haar werkwijze typeert. In veel zaken worden burgers geconfronteerd met vergaande bevoegdheden van politie en justitie. Voor de onwetende burger is het vaak niet in te schatten wat zijn rechten zijn en aan welke vereisten politie en justitie zich moeten houden tijdens hun werk. Mr. Rijkhoff ziet het als een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden om de burger hierin bij te staan en te zorgen dat politie en justitie bij hun werkzaamheden gecontroleerd worden op de juistheid van hun handelswijze. Mr. Rijkhoff bijt zich vast tot het gewenste resultaat is bereikt, waarbij alle registers voor u worden opengetrokken. Daarbij hecht zij grote waarde aan duidelijke taal en persoonlijke benadering.

Mr. Rijkhoff is in november 2015 bij Alpha Advocaten in dienst getreden. Na een periode als jurist te hebben gewerkt is zij in augustus 2016 beëdigd als advocaat. Haar expertise richt zich op het strafrecht in de breedste zin van het woord. Daarnaast houdt zij zich tevens bezig met civiele en bestuursrechtelijke kwesties.