Specialisten in Strafrecht, Contracten en Familierecht

Drugsbezit

Het is een misverstand dat Nederland een tolerante wetgeving, handhaving en vervolging kent met betrekking tot drugsbezit. Bezit van softdrugs tot een maximum van 5 gram is toegestaan. Mits voor eigen gebruik. Bezit van harddrugs is verboden. Het Openbaar Ministerie vervolgd over het algemeen zaken waarbij een geringe hoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen niet (minder dan een halve gram).

Opsporing

Op grond van de opiumwet heeft de politie zeer ruime bevoegdheden om verdachten van het bezit van (hard)drugs staande te houden en te fouilleren. Soms overtreed ook de politie hierbij de wettelijke regels waaraan zij zich dient te houden. De consequentie hiervan is veelal dat de aangetroffen drugs als onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal wordt gekwalificeerd door de rechter. De verdachte wordt dan vrijgesproken.

Wanneer u de politie vrijwillig toestemming geeft om u te fouilleren of uw goederen te doorzoeken, is een beroep op onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal niet meer mogelijk. Realiseert u zich dit indien de politie u om uw toestemming vraagt voor fouillering of doorzoeking.

Strafoplegging

Alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland hanteren standaard richtlijnen. Hierin staan de straffen voor drugsbezit opgenomen. De hoogte van de straf is afhankelijk van het soort (hard)drugs dat wordt aangetroffen en uiteraard de hoeveelheid. Indien de verdachte eerder is veroordeeld voor een drugsdelict worden in de regel hogere straffen opgelegd.

Zie voor de standaard richtlijnen strafoplegging: www.lovs.nl 

Indien u bent aangehouden met (hard)drugs of de politie u hiervan verdenkt is het verstandig een advocaat te raadplegen. Alpha advocaten biedt u een kosteloos adviesgesprek aan van 15 minuten met een van onze advocaten. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen naar onze advocaten of naar kantoor 036-5471060.

Bel nu rechtstreeks met een van onze strafpleiters

mr M.N. de Bruijn
06-28 99 92 33

Stuur een e-mail
Toon profiel