Specialisten in Strafrecht, Contracten en Familierecht

Opiumwet

De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1919, die sindsdien vele malen is gewijzigd. In deze wet wordt onderscheid gemaakt in harddrugsen softdrugs.

In de opiumwet zijn alle middelen opgenomen die als drugs worden beschouwd. Drugs zijn, volgens deze wet, ingedeeld naar de mate waarin ze risicovol zijn. 

Op lijst 1 van de Opiumwet staan middelen met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid. Dit zijn harddrugs. Ze zijn illegaal en volgens de overheid zonder meer gevaarlijk. 

Op lijst 2 staan de sofdrugs.

Voor meer informatie zie onder meer; drugsbezit en handel in drugs.

In beide gevallen is het in beginsel verboden om middelen die op de lijst staan:

  • A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen (smokkelen);
  • B. te telen, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
  • C. aanwezig te hebben (het bezit);
  • D. te vervaardigen.

Bel nu rechtstreeks met een van onze strafpleiters

mr M.N. de Bruijn
06-28 99 92 33

Stuur een e-mail
Toon profiel