Specialisten in Strafrecht, Contracten en Familierecht

Gevaar veroorzaken op de weg

Het is mogelijk dat het Openbaar Ministerie u dagvaardt dan wel een boetevoorstel doet (transactie/strafbeschikking) wegens het veroorzaken van gevaar op de weg. Juridisch wordt er dan van ‘gevaarzetting’ (artikel 5 Wegenverkeerswet 1994) gesproken. Het zal dan moeten gaan om gedragingen in het verkeer waardoor gevaar op de weg is/kan worden veroorzaakt dan wel waardoor het verkeer op de weg wordt/kan worden gehinderd. Er moet sprake zijn van concreet gevaarscheppend gedrag. Het enkel maken van een verkeersfout is doorgaans onvoldoende. Juist omdat dit artikel zo ruim is geformuleerd, loopt u al snel het risico dat u beschuldigt wordt van gevaarzetting. Er zijn natuurlijk wel concrete voorbeelden te noemen als slingerend en met hoge snelheid een voertuig besturen en andere verkeersdeelnemers afsnijden. Doorgaans vallen incidenten echter in een zogenaamd ‘grijs gebied’ en is een deskundig juridisch oordeel van een advocaat van groot belang. Ons kantoor heeft verkeersrechtspecialisten in dienst die in heel Nederland voor cliënten optreden. Wij kunnen voor u beoordelen of er daadwerkelijk bewijs is voor gevaarzetting en als dat wel het geval is uiteraard pleiten voor een zo laag mogelijke straf.

Bel nu rechtstreeks met een van onze strafpleiters

mr G.I. Roos
06-24 89 55 50

Stuur een e-mail
Toon profiel