Specialisten in Strafrecht, Contracten en Familierecht

Verkeersovertredingen

Is uw rijbewijs ingevorderd door justitie en wilt u dit zo snel mogelijk terug, neem dan meteen contact met ons op. Wij zullen namens u een klaagschrift indienen teneinde teruggave van dit rijbewijs te bewerkstelligen. 

Naast het strafrechtelijk gedeelte in verkeerszaken kunt u bij ons terecht als aan u een maatregel is opgelegd door het CBR. Wij starten snel en adequaat een procedure.

Bel nu rechtstreeks met een van onze strafpleiters

mr G.I. Roos
06-24 89 55 50

Stuur een e-mail
Toon profiel