Specialisten in Strafrecht, Contracten en Familierecht

Schuld aan ongeval

Mocht u onverhoopt betrokken raken bij een verkeersongeval dan kan dat meer met zich meebrengen dan alleen het invullen van schadeverzerkeringsformulieren. Zeker indien het verkeersongeval letstel of nog erger de dood van een of meer anderen met zich meebrengt, is het zeer waarschijnlijk dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar u instelt. De vraag is of u dan een strafrechtelijk relevant verwijt kan worden gemaakt. Heeft u schuld aan het verkeersongeval? Is er met andere woorden een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid?

Wij adviseren u om, nog voordat u uitgebreid met de politie in gesprek gaat, contact op te nemen met een advocaat. Dit soort zaken zijn vaak zeer technisch. Bovendien gaat het veelal ook om details. Uiteraard kunt u in dit soort gevallen contact met ons kantoor opnemen voor deskundig advies en bijstand.

Bel nu rechtstreeks met een van onze strafpleiters

mr M.N. de Bruijn
06-28 99 92 33

Stuur een e-mail
Toon profiel