Specialisten in Strafrecht, Contracten en Familierecht

Snelheidsovertredingen

Bepaalde snelheidsovertredingen kunnen ertoe lijden dat u ter plekke, of later bij de strafrechter uw rijbewijs moet inleveren en dat voor lange duur kwijt bent. Wij kunnen voor u beoordelen of de meting van de door politie en justitie gestelde snelheid daadwerkelijk klopt en aan de officier van justitie en de strafrechter verzoeken om de teruggave van uw rijbewijs te gelasten door, naast eventuele technische gebreken, ook aandacht te vragen voor uw persoonlijke omstandigheden (werk/gezin e.d.).

Bel nu rechtstreeks met een van onze strafpleiters

mr M.N. de Bruijn
06-28 99 92 33

Stuur een e-mail
Toon profiel