mr V.C. van der Velde

Mr. Vincent van der Velde is gespecialiseerd advocaat op het gebied van Vastgoed-Huurrecht, Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Horeca en Contracten. Ondernemers en Horeca adviseert hij op het gebied contractenrecht en begeleidt hij u binnen het MKB.  Voor u onderhandelen en vastgelopen problemen oplossen is, na meer dan twintig jaar ervaring, zijn specialisme. Als huisadvocaat (Legal Counsel) van diverse ondernemers en vastgoed-eigenaren ondersteunt hij hen door samen voor de juiste strategie en het gewenste resultaat te gaan

U kunt Vincent van d er Velde nu ook benaderen voor de kosteloze rechtsbijstand Mijnbouwschade Groningen. De gratis regeling geldt voor eigenaren die die te maken hebben met een schadeherstel- of een versterkingstraject, of een samenloop van deze trajecten als gevolg van de mijnbouwschade of gaswinning in Groningen. Dit moet blijken uit een brief van de NCG (versterking) of het IMG (schade). Rechtsbijstand kan worden verleend aan eigenaren die een verzoek tot schadevergoeding of schadeherstel willen indienen of hebben ingediend bij het IMG, en tevens aan eigenaren die een veiligheidsbeoordeling van hun gebouw van het NCG hebben ontvangen. Ook kan rechtsbijstand worden verleend bij het indienen van een zienswijze c.q. bezwaar, beroep of hoger beroep tegen een beslissing van het IMG of de NCG. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden of stuur een whats app bericht naar 06-53795546.

 

Wij zijn specialisten

Bekijk hoe wij je kunnen helpen