De VSO-check bij einde dienstverband

De vaststellingsovereenkomst www.vsocheck.nu

Een conflict op de werkvloer kan de werksfeer goed verpesten. Onrust op de werkvloer is dan ook schadelijk voor zowel de werkgever als de werknemer. Het is prettig als partijen er samen uitkomen, maar dit lukt lang niet altijd. In dat geval kan een vaststellingsovereenkomst (ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd) uitkomst bieden. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren. Behalve de eenzijdige beëindiging door de werkgever of werknemer (ontslag), kunnen partijen ook met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Zowel de werkgever als de werknemer stemmen dan in met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Meestal gaan daar onderhandelingen over de voorwaarden van deze beëindiging aan vooraf. De gemaakte afspraken tussen partijen worden vervolgens vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. 

In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd over onder meer de einddatum, de transitievergoeding, het concurrentie- en relatiebeding, de uitbetaling van de vakantiedagen, de vrijstelling van werkzaamheden, het getuigschrift, het inleveren van bedrijfseigendommen en het veilig stellen van de WW-uitkering. 

Bent u werkgever en wilt u een vaststellingsovereenkomst laten opstellen?

Indien u als werkgever de arbeidsovereenkomst met uw werknemer wenst te beëindigen zonder kostbare en tijdrovende procedure dan behoort een vaststellingsovereenkomst tot de mogelijkheden.   Onze arbeidsrechtadvocaten zijn specialisten op het gebied van ontslagrecht en voor een vast tarief van EUR 250,00 excl. btw* stellen zij een vaststellingsovereenkomst op maat voor u op. De afwikkeling van het dienstverband wordt zodoende op een (juridisch) juiste wijze voor u geregeld. 

* Onderhandelingen met een werknemer en/of het verrichten van aanpassingen in de vaststellingsovereenkomst op een later moment vallen buiten de vaste prijs van deze dienstverlening. Vanzelfsprekend worden over de eventuele meerprijs duidelijke aanvullende afspraken met u gemaakt.

Bent u werknemer en wilt u een vaststellingsovereenkomst laten controleren?

Heeft uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Laat deze overeenkomst dan altijd door een arbeidsrechtadvocaat controleren. Goed advies over de beëindiging van het dienstverband is belangrijk. Zo behoudt u uw rechten op een WW-uitkering en kan worden beoordeeld of de hoogte van de aangeboden transitievergoeding redelijk is. Bovendien kan een advocaat u helpen bij de onderhandelingen. 

Het is gebruikelijk dat de werkgever (een deel) van de advocaatkosten vergoedt. Hierdoor blijven de kosten voor u als werknemer beperkt. 

Onze advocaten onderhandelen dagelijks over de inhoud van vaststellingsovereenkomsten. Hierdoor zijn onze arbeidsrechtadvocaten in staat u op korte termijn te  adviseren en indien dat nodig is, wordt u op dezelfde dag nog van een advies voorzien. 

Laat u adviseren!

Alpha Advocaten staat zowel werkgevers als werknemer bij in ontslagprocedures. Zorg ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan en neem contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten via 036- 547 10 60 of rechtstreeks via de email met één van onze advocaten.