Voor Werkgevers: NOW! Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (voorheen Werktijdverkorting)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid vervangt de regeling Werktijdverkorting. Wat betekent dit voor u?

De regeling Werktijdverkorting

Voorheen kon u als werkgever werktijdverkorting aanvragen om loonkosten te verminderen. In geval van werktijdverkorting kon u uw werknemers minder of helemaal niet meer laten werken. Uw werknemers bleven in dienst, terwijl over de niet-gewerkte uren een WW-uitkering werd betaald.

Op 17 maart 2020 is de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen per direct komen te vervallen. Door de uitbraak van het coranavirus COVID-19 is er een ongekend groot beroep gedaan op de regeling werktijdverkorting. De wetgever vindt deze regeling niet langer volstaan.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Het ministerie komt met een nieuwe regeling, de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Op dit moment wordt er door het kabinet overleg gevoerd over de uitvoering van dit noodfonds.

U kunt te zijner tijd een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, waarna u een voorschot ontvangt van het UWV. U kunt hiermee uw werknemers met een vast en met een flexibel contract hun loon doorbetalen. De tegemoetkoming kunt u aanvragen voor de duur van drie maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden. Het is op dit moment nog niet duidelijk welk bedrag of hoeveel betaalde uren u dan kunt krijgen.

Wat betekent dit voor mij als werkgever?

Op dit moment kunnen werkgevers nog geen aanvraag indienen voor het Noodfonds. Hier wordt door de overheid aan gewerkt. De aanvraag kan worden ingediend bij het UWV zodra de regeling open wordt gesteld. Houd de website van het UWV daarom goed in de gaten.

De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. Een compensatie voor de loonkosten door omzetverlies vanaf 1 maart jl. komt in aanmerking voor tegemoetkoming

Indien u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting dan blijft deze van kracht. Als u na afloop van de vergunning tot werktijdverkorting verlenging wilt, dan moet u wel gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Op dit moment kunt u geen werktijdverkorting meer aanvragen.

Heeft u al werktijdverkorting aangevraagd maar nog geen reactie van het UWV ontvangen? Dan zal het UWV bij u nadere informatie opvragen. Uw aanvraag wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Vragen? Bel Alpha Advocaten

Alpha Advocaten wenst alle ondernemers sterkte in deze financieel moeilijke periode. Voor vragen kunt u ons gerust bellen via: 036-5471060 mr. Milou Bosma