Huren bedrijfsruimte in tijden van coronacrisis

Alpha Advocaten krijgt veel vragen over het huren van een bedrijfsruimte in tijden van de coronacrisis.

Huurprijsvermindering

Mogelijk kunt u een beroep doen op de regeling van onvoorziene omstandigheden en om huurprijsvermindering verzoeken. Een huurder kan de rechter verzoeken de gevolgen van een huurovereenkomst te wijzigen of gedeeltelijk te ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden. Deze onvoorziene omstandigheden moeten van dien aard zijn dat de verhuurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de ongewijzigde instandhouding van de huurovereenkomst niet mag verwachten. Het betreft een zware toets. Een beroep op onvoorziene omstandigheden neemt de rechter niet zomaar aan.

Alpha Advocaten is bekend met uitspraken van rechters waarin de kredietcrisis niet is aanvaard als een onvoorziene omstandigheid. De gevolgen van de kredietcrisis behoorden tot het ondernemersrisico van de huurder, aldus de rechtbank. 

De kans van slagen in een procedure is zeker niet kansloos. Een tijdelijke wijziging van de huurprijs is minder ingrijpend dan een blijvende huurverlaging. Daarbij betreft de coronacrisis een zeer uitzonderlijke situatie.  Vraag gerust naar de mogelijkheden en een beoordeling in uw zaak.

Advies van Alpha Advocaten

Omdat een procedure bij de rechtbank tijdrovend is en de nodige kosten met zich meebrengt, adviseren wij u om in overleg te treden met uw verhuurder. Wellicht kunt u uitstel krijgen van betaling of een korting krijgen op de huurprijs. In veel huurovereenkomsten staat een boeteclausule of een bepaling opgenomen over rente die u verschuldigd bent bij niet tijdige betaling. Maak ook hier afspraken over.

Mocht u vragen hebben of behoefte aan rechtsbijstand neem dan gerust contact met ons op.