Rechtsbijstand voor slachtoffers in het Strafrecht

Slachtofferzaken

Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit? Dan kunt u zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. Alpha Advocaten staat u graag bij om uw geleden schade vergoed te krijgen en ervoor te zorgen dat u begrijpt wat er voorafgaand en tijdens de strafzitting gebeurt.

Op basis van de wet komen u, als slachtoffer, diverse rechten en mogelijkheden toe. Zo heeft u in de meeste gevallen het recht om ter zitting te vertellen wat het strafbare feit met u heeft gedaan en welke gevolgen u daarvan heeft ondervonden. Daarnaast kunt u als slachtoffer aanspraak maken op een vergoeding van uw schade. Wij inventariseren met u uw schade en stellen, in overleg met u, de vordering tot schadevergoeding op.-

Als gespecialiseerde slachtoffer-advocaten kunnen wij voor u het strafdossier opvragen, in contact treden met de Officier van Justitie en zorgen wij ervoor dat u goed voorbereid de zitting kunt bijwonen. Desgewenst treden wij op als uw vertegenwoordiger ter zitting.

Daarnaast kan het Openbaar Ministerie besluiten een strafzaak, waarvan u slachtoffer bent geworden, niet te vervolgen. Hierover kunt u klagen bij het Gerechtshof en verzoeken om de dader alsnog te laten vervolgen (zogenoemde artikel 12 procedure). Ook in deze procedure staat Alpha Advocaten u graag bij. Ons streven is dan de strafzaak alsnog vervolgd te krijgen, zodat u zich alsnog kunt voegen als benadeelde partij in het strafproces.

Neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde slachtofferadvocaten mr G.I. Roos en mr Milou Bosma teneinde uw mogelijkheden te bespreken.”