Rijbewijs kwijt? Wij zorgen dat u ‘m snel terugkrijgt!

Het zijn gekke tijden en dat is nog zacht uitgedrukt. Juist in deze moeilijke ‘’Corona-tijd’ is het extra vervelend wanneer uw rijbewijs is ingevorderd omdat u bijvoorbeeld te hard reed of met teveel alcohol reed. De advocaten van Alpha Advocaten kunnen u helpen met het snel terugkrijgen van uw rijbewijs.

Zo hebben wij er deze week voor gezorgd dat een cliënt zijn rijbewijs direct heeft teruggekregen, terwijl de Officier van Justitie het rijbewijs voor 4 maanden wilde inhouden. 

Wat was er aan de hand? 

Cliënt reed op de snelweg 165 km per uur, terwijl de maximumsnelheid 100 km per uur was. Op 27 februari is het rijbewijs ingevorderd voor de duur van 4 maanden. Dit zou betekenen dat cliënt het rijbewijs pas op 27 juni a.s. zou terugkrijgen.

Het niet kunnen beschikken over zijn rijbewijs zou voor cliënt, zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied, grote gevolgen hebben. Hij is immers voor zijn werk afhankelijk van zijn rijbewijs. Hij moet per dag vele klanten bezoeken, die verspreid over heel Nederland zitten en die met het openbaar vervoer niet of niet goed te bereiken zijn. En ook thuis had cliënt zijn rijbewijs dagelijks nodig. 

Namens cliënt is daarom aan de officier van justitie verzocht het rijbewijs per direct terug te geven. De officier van justitie ging helaas niet mee in ons verzoek en bleef bij zijn standpunt dat cliënt het rijbewijs pas 27 juni a.s. moet terugkrijgen.

Omdat cliënt het hier niet mee eens was, is namens cliënt een klaagschrift ingediend bij de rechtbank. Dit betekent dat een onafhankelijke rechter moet beoordelen of het rijbewijs terug mag naar cliënt. 

Normaal gesproken vindt er een zitting plaats op de rechtbank, waarbij cliënt en advocaat de noodzaak van het terugkrijgen van het rijbewijs kunnen uitleggen aan de rechter.

In deze Corona-tijd gaat het net even anders: officier van justitie en advocaat kunnen schriftelijk hun standpunt indienen waarna de rechter uitspraak doet.

De uitkomst in deze zaak? 

De rechter besloot dat het rijbewijs direct terug mocht naar cliënt! Cliënt had zijn rijbewijs immers nodig voor werk en privé en zonder rijbewijs dreigde cliënt zijn baan te verliezen. Bovendien oordeelde de rechter dat juist in deze tijd het openbaar vervoer en het carpoolen zo veel mogelijk vermeden dient te worden.

Deze en volgende week zullen er op dezelfde manier klaagschriften worden behandeld van cliënten die te hard hebben gereden. Wij doen ons best ook voor deze cliënten hun rijbewijs direct terug te kunnen krijgen! 

Is uw rijbewijs ingevorderd wegens bijvoorbeeld een snelheidsovertreding of omdat u met drugs en- of alcohol op hebt gereden? 

Neem direct contact op met een van onze advocaten zodat wij snel kunnen bekijken hoe wij uw rijbewijs zo snel mogelijk kunnen terugkrijgen! 

Mr Maud de Bruijn